مهاجرت

ثبت-بین-المللی-اختراع-افق-نیکان
ثبت اختراع مهاجرت

چگونه یک اختراع را ثبت بین‌الملل کنیم؟

افراد صاحب ایده و خلاقیت، همیشه دغدغه سوء استفاده از ایده‌هایشان را دارند. برای جلوگیری از این امر و حمایت از مالکیت فکری افراد این امکان محقق شده تا افراد بتوانند اختراع خود را در کشورهای مختلف ثبت کنند. ثبت ا...