مقالات ثبت اختراع

ثبت اختراع داخلی

اختراع یعنی محصول جدیدی که در یک  فرایند خاص میتواند مشکلی را برطرف کند و هر طرحی را نمیتوان به عنوان اختراع ثبت کرد که شرایط و مراحل خاصی دارد که باید جدید باشد و در صنعت کاربرد داشته باشد و ابتکاری باشد.

پتنت چیست؟

گواهینامه ثبت اختراع ازمراجع قانونی به مخترع است و حداکثر بیست سال در ازای افشای اختراع برای عموم اعطا میگردد. اختراعاتی قابل ثبت هستند که دارای ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشند. ابتکار یعنی انچه که در صنعت قبلی وجود نداشته باشد و از نظر صنعتی اختراع باید کاربردی محسوب شود که در رشته ای از صنعت قابل استفاده باشد.

چه مواردی از اختراع خارج هستند؟

 • نظریه های علمی/روشهای ریاضی/اثار هنری
 • هر چیزی که قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
 • منابع ژنتیک و اجزا ژنتیک و فرایندهای بیولوژیک
 • روشهای تشخیص و معالجه بیماری حیوان و انسان
 • فعالیت های ذهنی و اجتماعی و طرح و قواعد روشهای انجام کار تجاری

برای ثبت اختراع چه مدارکی نیاز است؟

 • توصیف نامه
 • ادعانامه
 • خلاصه از توصیف اختراع
 • نقشه در صورت نیاز
 • مدارک متقاضی و مخترع
 • رسید به پرداخت هزینه های قانونی
 • مدارک نمایندگی

آیا ثبت اختراع باید توسط خود مخترع انجام شود ؟

خیر تقاضای ثبت اختراع میتواند توسط وکیل مخترع انجام شود بنابراین تقاضانامه باید با اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود .

اعتبار گواهینامه ثبت اختراع چند ساله است؟

اعتبار گواهینامه ثبت  اختراع ۲۰ ساله است که باید در گواهینامه ثبت اختراع قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع به شرح ذیل میباشد:

اظهارنامه اختراع: اظهارنامه اختراع اوراق بهادار میباشد و باید این فرم را از واحد قروش در اداره کل ثبت شرکتها تهیه و به زبان فارسی و بدون قلم خوردگی تنظیم کنیم و اگر اظهارنامه به زبانهای دیگر غیر از فارسی باشد اصل مدرک مورد نیاز همراه با ترجمه کامل الزامی است .

در تنظیم اظهارنامه موارد زیر باید رعایت گردد:

 • نام و اطلاعات لازم در خصوص متقاضی.مخترع و نماینده قانونی انها
 • در مواردی که متقاضی شخص مخترع نیست مدارک دال بر سمت قانونی او همراه اظهارنامه تحویل داده شود.
 • ادعای مذکور در اظهارنامه مختصر باشد و همراه با توصیف باشد و باید یک روش اجرایی برای اختراع تحویل دهد.

توصیف اختراع چیست؟

 • توصیف اختراع باید زمینه فنی که اختراع به انها تعلق دارد را تعیین کند.
 • با عنوان اختراع شروع شود و ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد
 • مشکل فنی یعنی راه حل برای کاربردهای اصلی اختراع روشن نماید.
 • بر اساس فرمولهای شیمییایی یا معادلات ریاضی باشد تا بر اساس انها ویژگیهای اختراع به بهترین شکل بیان شود.
 • در صورتی که برای توضیح اختراع نقشه های ارجاع دهنده به هریک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد.
 • عدم بیان ارزش و مزایای اختراع

اگر نقشه ها و نمودارها و جداول ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم انها نکات ذیل باید رعایت گردد:

 • در یک صفحه کاغذ سفید با خطوط پررنگ و مشکی کشیده شده باشد و از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود.
 • شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری میسر باشد
 • تمام عناصر نقشه دارای مقیاس یکسان باشد

ادعا یا ادعاهای اختراع:

هر اختراع میتواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد و باید دارای شرایط زیر باشد:

الف:معقول بودن تعداد انها

ب:فراتر از اطلاعات داده شده نباشد

ج:بیان ویژگیهای فنی مثبت

خلاصه ای از توصیف اختراع:

یک خلاصه از اختراع که بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد و فقط برای بیان اطلاعات اختراع که مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

مدارک هویت متقاضی و مخترع:

الف:مدارک هویت متقاضی

اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

اشخاص حقوقی:کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

ب:مدارک هویت مخترع :کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.

مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تکمیل  اظهارنامه ظرف ۱۵ روز از بعد از اون تاریخ تکمیل شود

مدارک نماینده قانونی :

در صورتی تقاضا توسط نماینده قانونی انجام شود(وکیل یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی به عمل اید)

رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

مراحل ثبت اختراع

ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی و ورود به بخش ثبت اظهارنامه

مراحل ثبت اظهارنامه در سامانه:

 • انتخاب نوع اظهارنامه
 • وارد کردن اطلاعات اظهارنامه

وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به شرح زیر میباشد:مالکیت اظهارنامه کسی است که اختراع به نام او وبا تقاضای او ثبت میشود که میتواند یک شخص حقیقی باشد یا یک شخص حقوقی

اگر متقاضی یک شخص باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مربوط به او وارد میشود و اگر مالک بیش از یک نفر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت درج میگردند.

نماینده قانونی:نماینده قانونی میتواند صاحب امضا شرکت وکیل دادگستری و دفتر حقوقی معرفی شده  باشد

دریافت کننده ابلاغ:میتواند شخص حقوقی باشد یا یکی از مالکین یا نمایندگان قانونی باشد

مشخصات مخترع:نوشتن مشخصات شخص مخترع ضروری است که الزاما شخص باید شخص حقیقی باشد و اگر نخواهد که اسمش در گواهی نامه اختراع باشد باید کتبا نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه کند

عنوان  و خلاصه اختراع:عنوان اختراع امری الزامی است که باید جدید و تکنیکی و مختصر باشد در واقع وضعیت اختراع در زمینه اختراع به طور خلاصه بیان میشود

ادعای حق تقدم:توسط اشخاصی که اختراع خود را در یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر میشود و به زبان اصلی ترجمه میشود

و مراحل بعدی:پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه

و در اخر:نقل و انتقال ورقه اختراع برای اینکه معتبر باشد و به ثبت برسد در صورتی معتبر است که به صورت سند رسمی باشد.