مقالات ثبت اختراع

تفاوت پتنت و اختراع چیست؟

تفاوت پتنت و اختراع در حقوق مالکیت است. پتنت یک اختراع ثبت شده است هر فردی با تلاش و خلاقیت ذهن خود اختراع خلق میکند و میخواهد که تمام حقوق مادی و معنوی آن را برای خود داشته باشد و از سوی دولت ها یک سیستم حمایتی به وجود آمده است که فرد میتواند اختراع خود را به پتنت تبدیل کند و آن را به ثبت برساند.

در واقع پتنت یک قوانین است که مانع دزدیده شدن ایده میشود وقتی که یک اختراع پتنت دریافت میکند مخترع مالک آن پتنت میشود و بعد از گذشت محدودیت زمانی تعیین شده حق ساخت و استفاده و فروش اختراع در اختیار عموم قرار میگیرد.

کسانی که حق پتنت دارند در صورت نیاز میتوانند مالکیت خود را به فرد دیگر بفروشند.و ثبت کردن اختراع به عنوان پتنت اجباری نیست و سه نوع پتنت داریم:

 • پتنت طراحی: حمایت از یک طراحی محصول منحصر به فرد
 • پتنت گیاهی: به طور خاص به ایجاد گیاهان جدید یا ترکیبی اشاره دارد
 • پتنت کاربردی: برای ماشین آلات _مواد شیمیایی_و فرایندها کاربرد دارد

اختراع یک ایده است که توسط یک فرد خلاق در پاسخ به یک مشکل یا به عنوان یک روش جدید از انجام کاری ارائه میشود. پتنت به اختراعی گفته میشود که به اداره ثبت اختراع ارائه شده است و تحت مالک مخترع به ثبت رسیده است. در واقع پتنت یک اختراع است که حق ملکیت آن از حمایت قانونی برخوردار است.

برای اینکه یک اختراع قابلیت پتنت شدن را داشته باشد باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

 • در هر ظرفیتی کاربردی باشد
 • جدید باشد
 • قابل اعتماد باشد
 • به قدری روشن توصیف شده باشد که به راحتی قابل فهم و بازسازی باشد

به طور کلی میتوان گفت که ثبت پتنت یک سیستم حمایتی از حق اختراع است .اگر دست به اختراع زده اید باید برای پتنت کردن آن اقدام کنید تا حق بهره برداری از آن منحصر به خود شما باشد. همچنین برای این کار میتوانید از یک وکیل کمک بگیرید.

جمع بندی: اختراع ایده ای است که به ذهن مخترع رسیده است و در حال انجام تحقیقات و ساخت نمونه اولیه و … میباشد .اما زمانی که این ایده به اداره ثبت اختراعات ارائه میشود و بررسی های لازم انجام میشود و در نهایت تبدیل به پتنت میشود.

در واقع پتنت اختراعی است که مورد حمایت قانونی برای مالک آن قرار گرفته است .

در واقع پتنت یک حق انحصاری است که در قبال اختراع انجام میشود و به مخترع و نماینده قانونی او اعطا میشود

در واقع باید بین اختراع و گواهی ثبت اختراع تفاوت گذاشت .گواهی ثبت اختراع یک سندی است که در هر کشوری به وسیله اداره ثبت اختراع صادر میشود و دارنده آن سند به مدت ۲۰ سال یک نوع انحصار برای استفاده از اختراع خود یا توسعه و فروش و یا جلوگیری از واردات آن به دست می آورد .

دارنده پتنت میتواند در طول مدت حمایت از اختراع خود بهره برداری نماید یا میتواند با عقد قرار داد استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند.یا اینکه میتواند حق اختراع خود را به طور کامل به دیگری بفروشد .هر ایده و ابتکار جدید به شرطی قابل ثبت است که ۴ شرایط را داشته باشد :

 • جدید بودن
 • گام ابتکاری
 • صنعتی باشد
 • افشاء اختراع

جدید بودن یعنی اینکه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام کاری شبیه به اثر مورد ثبت وجود نداشته باشد. اختراع زمانی یک گام ابتکاری است که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبل مربوط به اظهارنامه اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد. کاربرد صنعتی یعنی اینکه بتوان اختراع را به طور انبوه تولید و یا در صنعت به کار گرفت. مخترع باید اختراع خود را به طور کامل و شفاف افشا کند .

heading سفارشی
heading سفارشی