مقالات ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع برای کسانی که خود اقدام به انجام این امر می‌کنند فرآیند پیچیده و گنگی است. اگرچه مراحل ثبت اختراع به‌صورت جداگانه در وبسایت رسمی اداره ثبت اختراعات آورده شده است اما به اندازه کافی برای کسانی که برای اولین بار اقدام به چنین کاری می‌کنند راهگشا نیست. از این رو ما در افق نیکان تصمیم گرفتیم تا راهنمایی کوتاه برای این مورد تهیه کنیم.

اولین مرحله ثبت اختراع

پیش از هرچیز باید ایده خام مخترع استعلام شود و مشخص شود که آیا چنین طرح قبلا توسط شخص دیگری ثبت شده است یا خیر. اگر ایده قبلا ثبت نشده باشد وارد مرحله بعدی می‌شوید و اگر ثبت شده باشد می‌توانید تغییر ایده داده یا ایده خود را به‌صورت طرح صنعتی ثبت کنید.

آماده‌سازی مستندات و نقشه‌ها

تقریبا مهمترین مرحله ثبت اختراع اینجاست. نحوه نوشتن اظهارنامه و ادعانامه بسیار مهم است و ما توصیه می‌کنیم حتما در این زمینه با مشورت فرد متخصص پیش بروید. هر اشتباه سهوی در این قسمت می‌تواند ثبت اختراع شما را با تعویق مواجه کرده یا ناموفق سازد.

heading سفارشی
heading سفارشی