ثبت شرکت

قوانین و شرایط انتخاب بازرس در شرکت‌های سهامی خاص

شهروندان ایران برای ارائه و انجام فعالیتهای خود به صورت قانونی، از هفت نوع شرکتی که توسط قانون در نظر گرفته‌شده‌است یکی را انتخاب نمایند. شرکتهای سهامی یکی از این انواع شرکتها هستند. دلیل این نام گذاری، ماهیت سرمایه در این اشخاص حقوقی است. سرمایه در شرکتهای سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر کدام را «سهم» می‌نامند. ارزش هر سهم با مبلغ اسمی آن مشخص می‌شود که با توجه به تعداد کل سهام شرکت و نسبت به سرمایه‌ای که برای شرکت در نظر گرفته شده است محاسبه می‌گردد.

رسیدگی به امور مالی و حساب‌های شرکت به دلیل گستردگی بیشتر شرکت سهامی خاص، نیازمند حضور بازرسین است. مجمع عمومی عادی یکی از ارکان تصمیم‌گیرنده در شرکتها است که از اجتماع سهام‌داران شرکت تشکیل می‌شود. وظیفه انتخاب و معرفی بازرسین بر عهده مجمع عمومی عادی است که این امر سالانه بایستی تکرار شود و بازرسین می‌توانند برای دوره‌های متعدد و متوالی در سمت خود باقی بمانند.

بازرسین وظیفه رسیدگی به حساب‌های شرکت و همچنین وظیفه بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام را بر عهده دارند. این افراد می‌توانند در هر زمانی که نیاز باشد اسنادی که لازم است را مطالبه کرده و در اختیار داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مواردی که بازرسین در آن نقش اساسی دارند تهیه و تنظیم و تصویب ترازنامه سود و زیان در شرکت است که پس از تایید، به سازمان مربوطه ارائه می‌گردد ؛ لذا هر ترازنامه ای که از طرف بازرسین قرائت و تایید نشده باشد وجاهت قانونی ندارد.

نکاتی که مجمع عمومی عادی در انتخاب بازرسین بایستی به آنها توجه داشته باشد:

  • بازرسین نباید دارای ممنوعیت قانونی جهت فعالیت در این زمینه داشته باشند به این معنی که مرتکب جرمی شده باشند که دارای محرومیت است.
  • مدیرعامل و مدیران شرکت نمی‌توانند به عنوان بازرسین شرکت انتخاب شوند.
  • نزدیکان و بستگان مدیران و مدیرعامل شرکت امکان انتخاب به عنوان بازرس را ندارند.

بازرس یا بازرسین شرکت حق رای ندارند ولی می‌توانند در جلسات شرکت حضور داشته باشند و هم چنین بازرسین در معامله‌هایی که به نام شرکت انجام می‌شود دخالت مستقیم نخواهند داشت.

مدت فعالیت بازرسین در شرکت‌های سهامی خاص یک سال مالی است. نکته مهم در این خصوص این است که یکسال فعالیت بازرسین منطبق بر سال مالی شرکت است و ارتباطی با سال شمسی ندارد که گاه باعث بروز مشکلات می‌شود.

توجه داشته باشید شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز می‌توانند بازرس یا بازرسینی را برای شرکت انتخاب و معرفی نمایند که این امر بایستی از طریق صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد. شرکت‌های مختلف می‌توانند از مؤسسات یا شرکت‌هایی که خدمات حسابرسی، حسابداری و بازرسی را انجام می‌دهند به عنوان بازرسین خود استفاده نمایند.

درباره ثبت شرکت در وبلاگ افق نیکان بیشتر بخوانید
درباره ثبت شرکت سؤالی دارید؟